c#: Konvertere fra Array til List

No comments
En webservice som returnerer en List<T> vil på andre siden dukke opp som en array av <T>
Enkleste måten å få den fine listen din tilbake til en List<t>
er metoden .AddRange() på listen din.
string[] arr=ws.GetSomething();
List<string> liste=new List<string>();
liste.AddRange(arr);
Eller bare direkte:
List<string> liste=new List<string>();
liste.AddRange(ws.GetSomething());
hvor ws.Getsomething returnerer en liste (som altså blir en array av string)

Posted by email from Henris blogg (posterous)

No comments :

Post a Comment