SQL: Inserte flere poster samtidig

No comments

Her er en måte å inserte flere records i samme insert:
 
 
 
INSERT INTO [Database].[dbo].[StatusType]
           ([StatusId]
           ,[HendelseTypeId]
           ,[Status]
           ,[LogtilKode]
           ,[Velgbar]
           ,[XStatus])
SELECT
 15,1,'',1,0,'STARTSAK'
UNION ALL
SELECT
 15,2,'',1,0,'STARTSAK'
union all
SELECT
 15,3,'',1,0,'STARTSAK'
UNION ALL
SELECT
 15,4,'',1,0,'STARTSAK'
UNION ALL
SELECT
 15,5,'',1,0,'STARTSAK'
UNION ALL
SELECT
 15,6,'',1,0,'STARTSAK'
UNION ALL
 
 
 SELECT
  23,1,'Eierskifte',1,0,'EIERSKIFTE'
 UNION ALL
 SELECT
  23,2,'Eierskifte',1,0,'EIERSKIFTE'
 union all
 SELECT
  23,3,'Eierskifte',1,0,'EIERSKIFTE'
 UNION ALL
 SELECT
  23,4,'Eierskifte',1,0,'EIERSKIFTE'
 UNION ALL
 SELECT
  23,5,'Eierskifte',1,0,'EIERSKIFTE'
 UNION ALL
 SELECT
  23,6,'Eierskifte',1,0,'EIERSKIFTE'
 
union all
 
 SELECT
  13,1,'Ok/Lest',1,0,'UNDER_ARBEID'
 UNION ALL
 SELECT
  13,2,'Ok/Lest',1,0,'UNDER_ARBEID'
 union all
 SELECT
  13,3,'Ok/Lest',1,0,'UNDER_ARBEID'
 UNION ALL
 SELECT
  13,4,'Ok/Lest',1,0,'UNDER_ARBEID'
 UNION ALL
 SELECT
  13,5,'Ok/Lest',1,0,'UNDER_ARBEID'
 UNION ALL
 SELECT
  13,6,'Ok/Lest',1,0,'UNDER_ARBEID'
 
GO

Posted by email from Henris blogg (posterous)

No comments :

Post a Comment