Infragistics UltraWebChart og sti til ChartImages

No comments

Som default vil Infragistics opprette en ny chartImages i hver mappe hvor man har en side som benytter en chart-kontroll.

F.eks
/ChartImages
/Hendelser/ChartImages

osv.

For å styre disse mot samme mappe (f.eks når man har et cluster og må opprette en delt ressurs mellom nodene) må man endre properties for kontrollen.

Nå har UltraWebChart en property som heter ChartImagesPath.

Den er det selvfølgelig ikke…

I stedet må du lage en seksjon kalt: DeploymentScenario:

Her ser du koden jeg bruker for å samle alt i en felles mappe i rot:

<DeploymentScenario

FilePath="~/ChartImages/"
ImageURL="../ChartImages/RapportFront_#SEQNUM(100).png" />


Som du ser er det en fleksibel løsning hvor du kan angi navngivingsregler osv.

Denne vil lage bilder kalt RapportFront_0.png osv til RapportFront_99.png, deretter begynner telleren på nytt.

Tallet kan økes fra 100 til dine ønsker.

Du kan også bruke session_id i navngivingen, i kombinasjon med #seqnum, eller i stedet for.

Da heter variabelen #SESSION


For en chart-kontroll et nivå under roten vil det kunne se slik ut:

<igchart:UltraChart ID="UltraChart1" runat="server" BorderWidth="0px" Width="750px"

Version="8.2" BackColor="" ForeColor="Black" >

<DeploymentScenario

FilePath="~/ChartImages/"

ImageURL="../ChartImages/RapportFront_#SEQNUM(100).png"

/>

<Tooltips Font-Bold="False" Font-Italic="False" Font-Overline="False" Font-Strikeout="False"

Font-Underline="False" />

………../>

NB. i første versjon av posten hadde jeg med variabelen #EXT som erstatning for filtypen (.png i eksempelet over.)

Da den ikke virket men ga meg filnavn som faktisk sluttet med .#EXT så har jeg fjernet denne nå.

Posted by email from Henris blogg (posterous)

No comments :

Post a Comment