Javascript: pause/vent til bruker er ferdig med å skrive før funksjon kalles

No comments

Denne venter mens brukeren skriver, og etter en selvbestemtpause (750ms i dette tilfellet) kalles en funksjon:

(Brukes f.eks sammen med Ajax for å filtrere mens manskriver osv)

 

Jeg bruker denne slik på en textbox:

 

<input name="filterAktoernummer"type="text" id=" filterAktoernummer" onkeyup="VentOppdater(this);"/>

 

 

 

 

<script language="javascript">

   

      var count = 0;

 

      /* kjører kun oppdatering/spørring når bruker harsluttet å skrive*/

      function VentOppdater(txtbox)

      {

         count = count+1;

         setTimeout("VentOk("+count+",'"+ txtbox.id +"','" + txtbox.value + "')",750);

      }

 

      

      function VentOk(currCount,myid,verdi)

      {

         if(currCount == count)

         {

            count = 0;

            Oppdater(myid,verdi);

         }

      }

 

 

    function Oppdater(id,verdi)

    {

            /*Her kjøres det filtrering etc som du ønsker skalskje når bruker har sluttet/pauset skrivingen*/

 

    }

   

 

   

</script>

Posted by email from Henris blogg (posterous)

No comments :

Post a Comment