Keyboard shortcuts Visual Studio/C#

No comments

Keyboard shortcuts

http://www.codeproject.com/KB/tips/VSnetIDETipsAndTricks.aspx

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=e5f902a8-5bb5-4cc6-907e-472809749973&displaylang=en

 

 

F2 Refactor - Rename

IntelliSense/Complete word/suggest

Ctrl – space , evt Ctrl – K, Ctrl  - W

 

Parameter tips

Ctrl – Shift - Space

Edit

ParameterInfo

 

Definisjon

F12                 - Gå til definisjon av variable, metode osv

 

 

Generate Method Stub

Ctrl+K, Ctrl+M

Edit

GenerateMethodStub

 

Slå sammen/ Collapse

Ctrl – M, M      Prosedyre åpne/lukke prosedyre

Ctrl – M, O      slå alt sammen til prosedyredefinisjoner

Ctrl – M, L       av/på alt i vindu

 

Topp/bunn prosedyre, region, ””

 • Ctrl – Å                       Hopp til start/slutt av {  } / region / quote
 • Ctrl – Shift – Å            Merk fra topp til slutt

 

Kopiere/paste flere forskjellige steder samtidig

 • Kopiere/paste fra flere kilder/steder.
  Merk det du vil kopiere og Ctrl – C, merk neste sted og Ctrl –C osv.
  Paste ved å trykke Ctrl – Shift – V evt Ctrl – Shift – Ins og gjenta evt til du finner rett paste

Formatere dokument (automatisk)

Ctrl+E, Ctrl+D

Edit

FormatDocument

 

Søk

 • Ctrl – I             inkrementell søk,
 • F3 for neste
 • Ctrl – Shift – I for baklengs

 

Transpose/ bytte plass

Linjer:  Shift – Alt – T  : linjen du står på bytter plass med den under

 

Uppercase/Lowercase

Ctrl+Shift+U

Edit

MakeUppercase

Ctrl+U

Edit

MakeLowercase

 

Åpne Kodevindu etc

 

 • Properties (F4),
 • Solution Explorer (Ctrl+Alt+L),
 • Output Window (Ctrl+Alt+O),
 • Task List (Ctrl+Alt+K)

 

Redigering

Ctrl+Del

Edit

WordDeleteToEnd

Ctrl+Del

Edit

WordDeleteToEnd

Ctrl+K, S

Edit

SurroundWith

 

 

Refactor

Ctrl+R, E

Refactor

EncapsulateField

F2

 

Rename

 

 

 

 

Posted by email from Henris blogg (posterous)

No comments :

Post a Comment