Utvide XML-fil med ekstra element

No comments

if (foreningsNummer == "22" && ordningsNummer == "005")
{
 
 XmlDocument data = new XmlDocument();
 data.Load(xmlr);
 XmlNode nodedekning = data.SelectSingleNode("/Dekninger/Dekning");
 XmlElement ytelse = data.CreateElement("Ytelse");
 ytelse.InnerXml = PremieTUK80.ValgtYtelse;
 nodedekning.AppendChild(ytelse);
 prisListe = data.OuterXml;
}

Posted by email from Henris blogg (posterous)

No comments :

Post a Comment