Regulære uttrykk

No comments

Brukt i Visual Studio for å erstatte
 
script += "<her kommer noe/>";
 
til
 
script.Append("<her kommer noe/>");
 
(legg merke til at sluttparantes blir lagt til bakerst samtidig...:
 
Trykk Ctrl - H i VS for Søk og Replace
og velg Use - Regular expressions
 
 
Find what:
    script \+= {.*};
 
 
Replace with:
    script.Append( \1);
 
 
Følgende er spesielt:
 
Søkestreng:
\+= gir  +=  \ brukes som escape character
 
{.*} : {} betyr tag expression (lagre som "variabel")
.* betyr 0 eller flere av en hvilken som helst karakter
 
Erstattstreng:
\1 : Tagged expression 1
 
 
That's it
Mvh
Henri
 

Posted by email from Henris blogg (posterous)

No comments :

Post a Comment